Aktualności

Więcej czasu mają rolnicy na złożenie wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2016 rok

Komisja Europejska podjęła decyzję o wydłużeniu do 15 czerwca 2016 roku okresu składania wniosków o tegoroczne płatności bezpośrednie. Kto nie zdąży złożyć wniosku w terminie, będzie miał jeszcze szanse zrobić to do 11 lipca 2016 roku, ale wówczas za każdy roboczy dzień opóźnienia należne płatności będą pomniejszane o 1 proc.

Jest to decyzja, o którą Polska, minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel zabiegał; decyzja w interesie polskich rolników. Będą oni mieli więcej czasu na dokładne wypełnienie wniosków o dopłaty.
Podobna decyzja została podjęta w ubiegłym roku. Wówczas doprowadziło to do zmniejszenia odsetka wniosków, które objęte były sankcjami z powodu złożenia po terminie, jak też pozostawionych bez rozpatrzenia z powodu złożenia po upływie ostatecznego terminu. Mniej było również błędów we wnioskach.

Jednocześnie ARiMR zachęca rolników, by nie czekali ze składaniem wniosków do ostatniej chwili. Pozwoli to na szybszą weryfikację dokumentów, da rolnikom czas na poprawę ewentualnych błędów i uzyskanie płatności w pełnej kwocie.

Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich na 2016 rok - otwórz

Do 16 maja rolnicy złożyli w ARiMR 910 tys. wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2016 rok.

Zasady przyznawania płatności obszarowych za 2016 r. - otwórz

 

Wnioski składane do ARiMR


Złóż wniosek o wypłatę II transzy rekompensaty za rezygnację z chowu i hodowli trzody chlewnej

maj 12, 2016

Agencja uprzejmie informuje, że od 15 maja do 30 września br. posiadacze zwierząt, którzy przystąpili w 2015 roku do programu wypłat rekompensat za nieprzerwane nieutrzymywanie w gospodarstwie zwierząt z gatunku świnia  (sus scrofa) mogą składać w Biurach Powiatowych ARiMR wnioski o wypłatę II transzy rekompensaty.

Formularz wniosku o wypłatę kolejnej transzy rekompensaty - otwórz


Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020

Trwające lub ogłoszone nabory wniosków:

Działanie 4. Inwestycje w środki trwałe:
Poddziałanie: 4.3. Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa - Scalanie gruntów

Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - Poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji 

Wszystkie wnioski PROW 2014 - 2020 - otwórz


DOPŁATY BEZPOŚREDNIE, ONW I ROLNOŚRODOWISKOWE

 

Źródło: www.armir.pl


Dział sprzedaży
Robert Szatan
500 750 656
Ernest Wójcik
500 800 106
Sebastian Bykowski
500 750 709
Zbigniew Wójcik
797 776 490
Paweł Stępień
500 750 443
SERWIS GWARANCYJNY
517 767 760
Tel. stacjonarny / FAX
44 75 77 316
Czat na żywo