Rozsiewacz dwutarczowy

Rozsiewacz nawozów „Kłos” jest przeznaczony do powierzchniowego wysiewu nawozów mineralnych granulowanych i pylistych oraz wapna nawozowego na polach uprawnych, łąkach, ścierniskach i pastwiskach.

Opcja dodatkowa:

  • Przystawka sadownicza.

 

 

 

Opis

Dane techniczne:

Typ maszyny NO21/1 NO21/3
Pojemność zbiornika 400 dm3 800 dm3
Zakres dawek 20-1520 kg/h 30-1980 kg/h
Masa rozsiewacza 125 kg 196 kg
Dopuszczalna ładowność 400 kg 800 kg
Prędkość transportowa 15/do 14km/h 15/do 14km/h
Wymiary robocze i transportowe: położenie robocze i transportowe:
– długość
– szerokość
– wysokość
 

1100 mm
925 mm
664 mm

1400 mm
1880 mm
1420 mm
Zespół dozujący typ szczelinowy typ szczelinowy
Aparat wysiewający
– liczba tarcz
– liczba łopatek na tarczy
tarczowy
2
4
tarczowy
2
4
Szerokość robocza przy nawozach:
– granulowanych
– pylistych
 

do 16 m
do 16 m

do 16 m
do 12 m
Źródło energii – ciągnik klasy 14 kN 14 kN
Wysiew graniczny 1 1