Siewnik zbożowy rzędowy

Wyposażanie:

 • Dwa rzędy redlic w siewnikach talerzowych,
 • dwa lub trzy rzędy redlic w siewnikach stopkowych,
 • hydrauliczne znaczniki,
 • docisk redlic regulowany bezstopniowo,
 • podest załadunkowy,
 • koła wysiewające dzielone,
 • oświetlenie,
 • dzielnik ziarna.

Opcja dodatkowa:

 • Ścieżki technologiczne:
  • mechaniczne,
  • ścieżki technologiczne załączane elektrycznie (sterownik AM+, uproszczona obsługa),
  • ścieżki technologiczne załączane elektrycznie (włącz/wyłącz),
  • z komputerem,
 • * wieloprogowy czujnik poziomu nasion (opcja do ścieżek technologicznych z komputerem),

 • komplet spulchniaczy śladów (2 lub 4 szt.),
 • znaczniki ścieżek przedwschodowych (do ścieżek technologicznych elektrycznych lub z komputerem),
 • nadstawka do SR300 zwiększająca maksymalną pojemność o 275 l,
 • komplet uchwytów do przedłużenia zaczepu dolnego lub górnego,
 • przedłużka 4 m do sterownika ścieżek elektrycznych lub ścieżek z komputerem,
 • przedłużka 4 m do znaczników hydraulicznych,
 • oświetlenie LED wewnątrz skrzyni nasiennej.

Opis

Dane techniczne:

Model Szerokość (m) Waga (kg)*Redlica stopkowa Waga (kg)*Redlica talerzowa Waga (kg)*Redlica dwutalerzowa Ilość redlic (szt.) Moc (KM) Pojemność zbiornika (l)
SR250 2.5 580 720 750 19 / 21 40 – 60 450
SR270 2.7 600 800 835 23 50 – 70 480
SR300 3.0 620 820 860 23 / 25 60 – 80 550
SR350 3.5 760 940 980 29 70 – 90 640
SR400 4.0 860 1020 1070 33 80 – 100 790