Brona polowa zębowa fi 16

Bronowanie jest zabiegiem agrotechnicznym, stosowanym w celu płytkiego spulchnienia roli. Uniwersalna maszyna zmniejsza spowodowane przez parowanie ubytki wody w glebie oraz kruszy bryły i skorupy glebowe. Usuwa wschodzące chwasty, a także pokrywa materiał siewny, nawozy mineralne i środki ochrony roślin. Jako zaletę bronowania zdecydowanie można zaliczyć wyrównanie powierzchni gleby i stymulowanie zboża w celu szybszego krzewienia.Bronowanie można wykonywać w różnych terminach przed siewem, w miesiącach wiosennych, oraz w uprawie pożniwnej, eliminując wschodzące chwasty