Głębosz 3-łapowy AGRO-MIX

Maszyna służy do uprawy gleby,  jest wartościowym narzędziem dla rolników i osób zajmujących się uprawą roli.  Składa się min. z łap, które penetrują glebę, co pomaga w rozluźnieniu i przygotowaniu jej do sadzenia nasion lub sadzenia. Maszyna ta jest używana głównie do prac rolniczych, takich jak uprawa pola czy przygotowanie gleby pod nowy sezon sadów. W zależności od modelu, może mieć różne rozmiary i specyfikacje, ale ogólnie służy do usprawniania procesu uprawy roli.

 

Opis

Dane techniczne

Parametry Jednostka miary Ilość łap
1 2 3 5
Szerokość robocza z wałem m 2,2 2,2 2,2 3,0
Głębokość pracy głębosza mm 300-600 300-600 300-600 300-600
Prędkość robocza Km/h 7-12 7-12 7-12 7-12
Moc ciągnika Km 45-60 60-90 75-110 120-160
Masa bez wałów kg 480 580 730 1040
Masa głębosza z wałem packera kg 650 750 900 1250
Masa głębosza z wałem strunowym lub rurowym Kg 550 650 800 1050

 

Maszyna  posiada kilka zalet, takich jak:

– Skuteczność: Dzięki trzem łapom (1,2,3 lub 5) w stanie efektywnie rozluźnić i przygotować glebę do uprawy.

– Głębosz  umożliwia dokładne dostosowanie się do ukształtowania terenu, co pozwala na równomierne przygotowanie całego pola.

– Dzięki swojej wydajności to narzędzie pozwala szybko przygotować znaczną powierzchnię pola do uprawy.

– Poprzez odpowiednie przygotowanie gleby, maszyna ta może przyczynić się do zwiększenia plonów w kolejnych sezon