WÓZ ASENIZACYJNY AGRO-MAX Typ MAX 27.000-3 Tridem

WÓZ ASENIZACYJNY AGRO-MAX Typ MAX 27.000-3 Tridem  Pojemność 27.000 Litrów

Dane techniczne i eksploatacyjne:

 • Długość całkowita 9800 mm,
 • szerokość 3000 mm,
 • wysokość 3900 mm,
 • ogumienie: 6 x 700/50 26.5,
 • liczba osi: 3 x 150 mm (2 skrętne),
 • rozstaw kół 2300 mm,
 • nacisk na zaczep 26kN  2.6 Tony,
 • masa własna 9500 kg,
 • masa całkowita 36500 kg,
 • szerokość rozlewania – rozlewacz PERROT 10m,
 • ciągnik o mocy 250KM,
 • czas napełniania zbiornika kompresorem: MEC 13500 max(woda) do 4 min,
 • czas opróżnienia zbiornika od 8 min.

Opis

Wyposażenie:

 • Zbiornik wykonany z blachy o grubości 6mm, zbiornik posiada dodatkowe pierścienie wzmacniające,
 • konstrukcja wozu ramowa,
 • rama dostosowana (wydłużona) z mocowaniami do aplikatora,
 • resorowane osie,
 • zbiornik ocynkowany ogniowo wewnątrz i na zewnątrz,
 • wewnątrz zbiornika 2 falochrony z wręgami wzmacniającymi,
 • kompresor MEC 13 500,
 • zawór kulowy fi100 odcinający dopływ gnojowicy do kompresora,
 • manowakuometr,
 • dolny zaczep na wysokości 45 cm lub górny (wysokość do ustalenia),
 • wymienne ucho zaczepu (40 mm lub 50 mm do ustalenia),
 • stopka podporowa 4tony,
 • wodowskaz rurowy fi90mm,
 • instalacja oświetleniowa wymagana przez przepisy ruchu drogowego,
 • hamulec zasadniczy – pneumatyczny (1 lub 2 obwodowy do ustalenia),
 • hamulec dodatkowy ręczny,
 • wąż 6″(fi 150) z koszem ssącym – długość węża ssawnego 6m,
 • dennica tylna otwierana o średnicy 2000mm z dwoma króćcami,
 • główna zasuwa spustowa o średnicy 6″ sterowana hydraulicznie,
 • urządzenie rozlewające – rozlewacz PERROT,
 • krócic boczny 6” z lewej z zasuwą ręczną 6” z szybko złączem PERROT,
 • zawór bezpieczeństwa nad  i podciśnieniowy,
 • błotniki metalowe malowane proszkowo,
 • właz górny fi400mm,
 • drabinka boczna,
 • certyfikat zgodności CE,
 • trójkąt ostrzegawczy, kogut,
 • odolejacz, tłumik hałasu.