WÓZ ASENIZACYJNY AGRO-MAX Typ MAX22.000-2 Tandem

WÓZ ASENIZACYJNY AGRO-MAX Typ MAX22.000-2 Tandem  Pojemność 22.000 Litrów 

Dane techniczne:

 • Długość całkowita 8000 mm,
 • szerokość 3000 mm,
 • wysokość 3900 mm,
 • ogumienie: 4 x 700/50 26.5,
 • liczba osi: 2 x 150 mm tylna oś skrętną,
 • rozstaw kół 2450 mm,
 • nacisk na zaczep 26kN  2.6 tony,
 • masa własna 7800 kg,
 • masa całkowita 29800 kg,
 • szerokość rozlewania – rozlewacz PERROT 10m,
 • ciągnik o mocy 200KM,
 • czas napełniania zbiornika kompresorem: MEC 13500 max(woda) do 4 min,
 • czas opróżnienia zbiornika od 8 min.

Opis

Wyposażenie:

 • Zbiornik wykonany z blachy o grubości 6mm, zbiornik posiada dodatkowe pierścienie wzmacniające,
 • konstrukcja wozu ramowa,
 • rama dostosowana (wydłużona) z mocowaniami do agregatu doglebowego,
 • zbiornik ocynkowany ogniowo wewnątrz i na zewnątrz,
 • wewnątrz zbiornika 2 falochrony z wręgami wzmacniającymi,
 • kompresor MEC 13500,
 • zawór dwu kulowy fi100 odcinający dopływ gnojowicy do kompresora,
 • manowakuometr,
 • dolny zaczep na wysokości 45 cm lub górny (wysokość do ustalenia),
 • wymienne ucho zaczepu (40 mm lub 50 mm do ustalenia),
 • mechanicznie regulowana stopka podporowa 4tony,
 • wodowskaz rurowy,
 • instalacja oświetleniowa wymagana przez przepisy ruchu drogowego,
 • hamulec zasadniczy – pneumatyczny(1 lub 2 obwodowy do ustalenia),
 • hamulec dodatkowy ręczny,
 • wąż 6″(fi 150) z koszem ssącym – długość węża ssawnego 6m,
 • dennica tylna otwierana o średnicy 2100mm z dwoma króćcami 6”,
 • główna zasuwa spustowa o średnicy 6″ sterowana hydraulicznie,
 • krócic dennicy 6” z zasuwą ręczną 6” z szybko złączem PERROT,
 • urządzenie rozlewające – rozlewacz PERROT,
 • krócic boczny 6” z lewej z zasuwą ręczną 6” z szybko złączem PERROT,
 • krócic boczny 6” z prawej z zasuwa ręczną 6” z szybko złączem PERROT,
 • zawór bezpieczeństwa nad i podciśnieniowy,
 • błotniki metalowe malowane,
 • właz górny fi400mm,
 • drabinka boczna,
 • certyfikat zgodności CE,
 • trójkąt ostrzegawczy, kogut,
 • odolejacz, tłumik hałasu.