WÓZ ASENIZACYJNY AGRO-MAX Typ MAX 5000-1/S

WÓZ ASENIZACYJNY AGRO-MAX Typ MAX 5000-1/S  Pojemność 5000 Litrów 

Dane techniczne:

 • Długość 5300 mm,
 • szerokość 2200 mm,
 • wysokość 2600 mm,
 • ogumienie: 2 x 400/50 22.5,
 • liczba osi: 1 x 70mm,
 • rozstaw kół 1800 mm,
 • nacisk na zaczep 22kN – 1.2 Tony,
 • masa własna 2000 kg,
 • masa całkowita 7000 kg,
 • szerokość rozlewania – rozlewacz PERROT 10m,
 • czas napełniania zbiornika kompresorem: MEC 5000 max 3 min  Czas opróżnienia zbiornika od 4 min.

Opis

 Wyposażenie:

 • Zbiornik wykonany z blachy o grubości 5mm,
 • konstrukcja wozu ramowa ocynkowana,
 • zbiornik ocynkowany ogniowo wewnątrz i na zewnątrz,
 • kompresor MEC 5000 M,
 • zawór kulowy odcinający dopływ gnojowicy do kompresora,
 • manowakuometr,
 • zaczep dolny na wysokości 40cm,
 • zaczep wspawany,
 • mechanicznie regulowana stopka podporowa boczna nośności do 4ton,
 • wodowskaz rurowy,
 • instalacja oświetleniowa wymagana przez przepisy ruchu drogowego,
 • hamulec zasadniczy – pneumatyczny(1 lub 2 obwodowy do ustalenia),
 • wąż 5″(fi 125) z koszem ssącym – długość węża ssawnego 6 m,
 • dennica tylna zamknięta o średnicy fi 1400mm z jednym króćcem 5”,
 • główna zasuwa spustowa o średnicy 5″ sterowana hydraulicznie,
 • urządzenie rozlewające – rozlewacz PERROT 5”,
 • krócic boczny 5” z lewej zaślepiony,
 • błotniki metalowe malowane,
 • zawór bezpieczeństwa nad i podciśnieniowy,
 • certyfikat zgodności CE.